Opinie

Elke week stellen wij drie vragen aan vertegenwoordigers vanuit de participanten, vertegenwoordigers vanuit de politiek en vertegenwoordigers uit de rest van het stakeholderveld. Zij geven hun visie op de toekomst, op de energietransitie en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof. Informerend en inspirerend!


Bart Groothuis

Lid Europees Parlement (VVD)

1. U heeft negen maanden onderhandeld over- en meegewerkt aan een rapport over de Europese waterstofstrategie. Het Europees Parlement heeft in mei ingestemd met dit rapport. Wat waren de grootste controverses in de vorming van dit rapport en wat vindt u van het eindresultaat?

Voor mij was het belangrijkste dat de EU een duidelijk en onomkeerbaar signaal afgeeft dat de waterstofeconomie er zal komen, door en voor heel Europa. Voor de industrie en zwaar transport is er geen alternatief en bovendien zijn investeringen onderdeel van een 'no regret scenario', so what are we waiting for? Tegenstand was er uiteraard ook, vooral over de rol van gas bij de productie van waterstof. Aan de linkerzijde van het parlement vind je politici die bang zijn dat blauwe waterstof een vooropgezet plan is van de fossiele sector en van de vervuilende industrieën om op deze manier hun oude business model zo lang mogelijk in leven te houden. En aan de uiterst rechterzijde vind je politici die de focus op groene waterstof onzin vinden en geloven dat we verder kunnen met het gebruik van aardgas voor de productie van waterstof. Beide politieke richtingen zouden de strategie onmogelijk maken: het is voor mij ondenkbaar om een handtekening te zetten wanneer de transformationele rol van blauwe waterstof onmogelijk wordt gemaakt. De kansen op betaalbare groene waterstof op termijn nemen daarmee namelijk recht evenredig af. Maar het is ook ondenkbaar om fossiele brandstoffen tot in het oneindige te blijven gebruiken. In het politieke midden tekende zich gelukkig een meerderheid af die ervan overtuigd is dat blauwe waterstof nodig is voor de transitie. Dat is ook goed in het rapport van het parlement terecht gekomen.

2. Wat zijn de grootste hordes die nog genomen moeten worden in Europa met betrekking tot waterstof?

Er zijn nog veel hordes die genomen moeten worden. Er moeten internationale standaarden en ‘guarentees of origin’ komen. Er moet geïnvesteerd worden in een (grootschalige) waterstofinfrastructuur. Duurzame elektriciteit zal flink opgeschaald moeten worden en er moeten CC(U)S projecten gerealiseerd worden. Daarnaast moeten innovatie en onderzoek nog een stevige impuls krijgen. Maar dat is lang niet alles. Bedrijven hebben nog last van legislatieve hordes, denk bijvoorbeeld aan het additionaliteit principe. Staatsteunregels moeten zo aangepast worden dat de overheid ook de steun kan geven aan de industrie en aan innovatieve bedrijven om de stap naar waterstof te maken. Dit alles vraagt om herziening van wetgeving. De Europese Commissie zal daar in haar ‘fit-for-55’ pakket, dat uitkomt op 14 juli, een eerste aanzet voor doen. Wij zien in het Europees Parlement scherp toe op de belangen van Nederland.

3. Met uw blik vanuit Europa, wat zou de Haagse politiek moeten doen om de Nederlandse waterstof ambitie waar te maken?

Gretigheid, lef en ouderwets Hollands ondernemerschap tonen.
Het verschil met hoe we dit in het verleden deden is dat de staat nu een onontkoombaar grote rol moet innemen. Dit is ons land minder gewend dat landen als Duitsland of Frankrijk, waar er astronomische bedragen zijn vrijgemaakt voor het realiseren van waterstofprojecten.

Bart Groothuis
 

Er komen ook fondsen vrij vanuit Europa, maar Nederland heeft nog geen plannen klaar liggen voor dit Recovery and Resilience fonds. Dit is bij uitstek een fonds dat gebruikt kan worden voor het realiseren van de waterstof ambities. Ik mis de gretigheid om Nederland te positioneren als waterstof hub, als koploper in Europa. We hebben hiervoor de beste kaarten, met een groot potentieel aan offshore energie, energiegclusters, CCS mogelijkheden, havens, verbindingen met het achterland en bovenal het nieuwe goud in de grond: onze gas pijpleidingen die voor waterstof omgebouwd kunnen worden.

Wat mij betreft doen we drie dingen. Allereerst moet er overheidssteun komen waarmee innovatie in de groene waterstof aangewakkerd wordt. We spreken veel over groene waterstof, maar het staat echt nog in de kinderschoenen. Er moeten nog veel slagen gemaakt worden voordat we kunnen opschalen en de business case is gemaakt. Ten tweede, moeten we heel snel serieuze stappen zetten met blauwe waterstof. Met blauwe waterstof kunnen we de markt op gang brengen en kunnen we ook relatief snel de CO2-uitstoot in de industrie beperken. En ten derde denk ik dat de Nederlandse regering met een importstrategie moet komen. Hoewel het belangrijk is dat we zelf waterstof gaan produceren, zullen we ook gebruik moeten maken van import. Via onze havens kunnen we dat doen voor de rest van Europa. Groene waterstof kan in potentie nu eenmaal veel goedkoper geproduceerd worden in landen waar de zon veel schijnt en het harder waait. Als Nederland Europees kampioen Waterstof wordt, kunnen we een toppositie innemen en een leidende rol in de wereld spelen. Daarvan moeten we gebruik maken.


alice-2-kader-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Programmadirecteur Climate Program

Waarom is H-vision zo belangrijk voor Rotterdam?

De industrie van Rotterdam moet de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn fors terugbrengen. De waterstof van H-vision biedt een uitstekende oplossing voor een snelle en aanzienlijke CO2 reductie. Een steun in de rug van de klimaatdoelen. lees meer..

groen-verloop-emilio.jpg
Emilio Marin
BP - Managing Director BP Refinery Rotterdam

Staat groene energie niet haaks op de fossiele industrie als een raffinaderij?

Oh nee, totaal niet. In de afgelopen jaren heeft onze industrie al aangetoond projecten uit te voeren die het energieverbruik verminderen en ook de uitstoot reduceren. De focus ligt, naast veiligheid, meer dan ooit op het vernieuwen van ons energiesysteem voor mens en planeet.  lees meer..

bianca-groen-verloop.jpg
Bianca Boverhoff
H-vision - Projectleider Stakeholder Engagement

Wat is het belang van stakeholder engagement?

Stakeholder engagement is een proactieve aanpak gebaseerd op oprechte interesse in de belangen van alle stakeholders inclusief de eigen belangen. Het zorgt voor een vroege, proactieve en constructieve dialoog met relevante stakeholders.  lees meer..

feike-groen-verloop.jpg
Feikje Wittermans
Vopak - BD Manager New Energies

Wat is jouw connectie met het project H-vision?

In de werkgroep infrastructuur ontwikkelen we de pijpleidingen die tussen de verschillende productie-units en de gebruikers nodig zijn. Ik leid deze werkgroep, waarin we aan drie type leidingen werken.  lees meer..

coby-groen-verloop.jpg
Coby van der Linde
Instutuut Clingendael - Director Energy Program

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van een waterstofeconomie?

Het ontwikkelen van een waterstofeconomie is essentieel om de klimaatdoelen te realiseren. Dat lukt niet zomaar. We moeten hiervoor hele nieuwe waardeketens ontwikkelen en de ontwikkeling van de nieuwe systemen is zeer kostbaar.  lees meer..

harro-van-rhee-groen-verloop.jpg
Harro van der Ree
ExxonMobil - EMEA CO2 reduction strategy executive

Welk moment in de nabije toekomst is belangrijk en waarom?

De verkiezingen. Het hele politieke landschap in Nederland kan weer veranderen, waardoor de onzekerheid om te investeren toeneem De onlangs gepubliceerde waterstofvisie van het kabinet bevestigt de rol.  lees meer..

portret-kader-groen-verloop-Leonard-Bontebal.jpg
Henri Bontenbal
CDA - Kandidaat #17 Tweede Kamer voor het CDA

In het CDA verkiezingsprogramma staat jouw idee voor een nationaal plan voor 12 provinciale icoonprojecten? 

De afgelopen jaren is door het rijk stevig ingezet op de uitrol van hernieuwbare energie. Er kwamen meer windmolens, zonneparken, biomassacentrales...
lees meer..

portret-kader-groen-verloop-michelle-prins.jpg
Michèlle Prins
Natuur&Milieu - Programmaleider Duurzame Energie

Hoe ervaar je het contact met de industrie en hoe zie jij de toekomstige samenwerking met de industrie voor je?

Ik ervaar de contacten heel wisselend. Tijdens de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord aan de industrietafel had ik intensief contact met een deel van de industrie... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-van-der-gaag.jpg
Olaf van der Gaag
NVDE - Directeur

Er is discussie over biomassa bijstook en over CO2 opslag? Zie jij of parallellen in de discussies?

Dat herken ik zeker en ik zie volop paralellen. Ik denk dat veel mensen onderschatten hoeveel er nodig is om onze CO2-uitstoot zelfs maar met 1% te verlagen... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-corne-boot.jpg
Corné Boot
bp Nederland - Head of Government Affairs

Wat is jouw advies aan
een nieuw
kabinet? 

Als het kabinet voor 2030 de huidige of een aangescherpte CO2 reductie opgave in de industrie echt tot stand wil brengen is het zaak snel duidelijkheid te geven.  lees meer..

portret-kader-groen-verloop-afkenel.jpg
Afkenel Schipstra
Engie - Senior VP BD Hydrogen Nederland

Wat is er nodig om de ontwikkeling naar een waterstofeconomie vorm te geven?

Er zijn 5 belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de waardeketen werkelijkheid te laten worden... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-rob-kreiter.jpg
Rob Kreiter
TKI - Directeur Energie en Industrie

Ligt de Nederlandse industrie op koers in vergelijking met de Europese industrie?

Vergelijken binnen Europa is niet goed mogelijk, omdat onze buurlanden een andere mix hebben van energie-aanbod en van... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-Rene-Peters.jpg
Rene Peters
TNO - Business Director Gas Technology

TNO stond aan de wieg van H-vision. Hoe is het idee van H-vision ontstaan?

H-vision is ontstaan vanuit een discussie binnen TNO en samen met een aantal industriële spelers in Rotterdam en Deltalinqs hoe de industrie kan decarboniseren... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-Noe.jpg
Noé van Hulst
Gasunie - Chair IPHE, International Hydrogen Advisor Gasunie, Hydrogen Advisor at International Energy Agency (IEA)

Wat kunnen wij leren van andere landen op waterstofgebied?

Laten we niet terugdeinzen voor grote vlaggenschipprojecten. In Japan, Australië en Noorwegen is men met gedurfde waterstof- en CCUS-projecten aan de slag... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-jilles-van-den-heuvel.jpg
Jilles van den Beukel
HCSS - Energie Specialist

Heeft Nederland de juiste kaarten in handen om in de transitie naar waterstof een sterke positie te behouden?

Nederland heeft de juiste kaarten in handen. Die kaarten zien er beter uit dan die van veel concurrenten.  lees meer...

portret-kader-groen-verloop-mathijs.jpg
Mathijs Groenewegen
bp Nederland - Business Development Engineer

Waarom heb je, als veelbelovend ingenieur, voor een
baan bij bp gekozen?

De belangrijkste reden dat ik voor deze baan heb gekozen is de bedrijfscultuur van bp en de mensen die er werken... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-laetitia.jpg
Laetitia Ouillet
eRiskgroup - Senior Associate - Voorzitter van de Windvogel.

Welke rol is er weggelegd voor waterstof in het regelbaar maken van het vermogen?

In de komende jaren zie ik geen rol. Wij hebben een modern park aan regelbaar vermogen en in het klimaatakkoord is ook geen begrenzing opgenomen... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-thijsvdbrink.jpg
Thijs ten Brinck

Waarom geloof jij dat we toch op CCS moeten inzetten? 

CO2-opslag is vaak beschreven als dweilen met de kraan open. Niet ten onrechte. CCS op een raffinaderij doet bijvoorbeeld niets aan de... lees meer..

portret-kader-groen-verloop-Barthold-Schroot.jpg
Barthold Schroot
EBN - Energy Expert

Wat is de beste optie en wat is nodig om deze route te realiseren? 

Er is dus geen ‘beste’ optie, maar in elk geval kunnen we blauwe waterstof niet negeren. Als we echt willen, kunnen we binnen enkele jaren... lees meer..

Waarom is de Waterstofpropositie: Europe’s Hydrogen Hub gemaakt en wat zijn de belangrijkste conclusies​​​​​?

Nederland heeft een gedroomde uitgangspositie voor een belangrijke rol in de mondiale waterstofeconomie. Waterstof is een cruciaal puzzelstuk op de weg naar... Lees meer...

portret-kader-groen-verloop-remco-de-boer.jpg
Remco de Boer
Onderzoeker en publicist op het gebied van de energietransitie - Maker podcast Studio Energie

Wat valt jou op in het
Nederlandse
energiebeleid? 

Dat beleid staat sterk onder invloed van ontwikkelingen die op z’n zachts gezegd niet heel erg behulpzaam zijn. Zo schroeven we onze doelen...
lees meer..

portret-kader-groen-verloop-elvie.jpg
Elvie Kromwijk
Deltalinqs - Projectleider Circulair Deltalinqs

Hoe blijf jij steeds
gemotiveerd?

Ik realiseerde mij dat ik mijn doelen veel te groot maakte. Met alleen maar doelen op macroniveau, krijg je snel het gevoel dat er niks lukt en dat is frustrerend.  lees meer...

portret-kader-groen-verloop-Bart-Groothuis-VVD.jpg
Bart Groothuis
VVD - Lid Europees Parlement

Met uw blik vanuit Europa, wat zou de Haagse politiek moeten doen?

Gretigheid, lef en ouderwets Hollands ondernemerschap tonen. Het verschil met hoe we dit in het verleden deden, is dat de staat nu... lees meer..