H-vision partners

H-­vision is een samenwerkingsverband van partijen uit het havenindustriegebied van Rotterdam. Zij vertegenwoordigen de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik. Medio 2019 publiceerden zij een omvangrijke haalbaarheidstudie, die laat zien dat H-vision al snel een substantiële CO2-reductie kan opleveren. Nu werken een deel van de partners aan de vervolgstappen die tot de concrete start moeten leiden.

De partijen zijn: Air Liquide, BP, Deltalinqs, ExxonMobil, Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Koninklijke Vopak.

Daarnaast wordt het H-vision concept ondersteund door de CO2- reductiestrategieën van de gemeente Rotterdam,
de provincie Zuid-Holland, het Rijk en de Europese Commissie.

Bovendien heeft de nationale overheid een nieuwe categorie gecreëerd in de Nederlandse SDE++ subsidieregeling, die waterstofproductie uit procesgassen voor de opwekking van industriële warmte ondersteunt.

Waarom de partners van H-vision samenwerken aan dit bijzondere project leest u hieronder.


Karen de Lathouder

CEO bp Nederland

'Het H-vision project is voor ons extreem belangrijk omdat wij na realisatie in staat zijn om grote stappen te zetten bij het realiseren van onze ambities om voor 2050 CO2 neutraal te zijn (#bpnetZero) en de wereld te helpen bij datzelfde doel. Ook is dit project belangrijk om de warmteopwekking en stroomproductie op onze assets verder te verduurzamen.'

www.bp.nl

 

 

Karen de Lathouder


Roel Ebus

Organizational and GHG Business Development Advisor

'Ons bedrijf wil helpen voldoen aan de wereldwijde en evoluerende behoefte aan essentiële producten tegen een betaalbare prijs. Tegelijkertijd willen we een toonaangevende rol spelen in de energietransitie. De ambitie is om in 2050 net-zero uitstoot van onze eigen operaties te bereiken, gesteund door gedetailleerde stappenplannen. 

Allereerst beperken we de uitstoot van onze fabrieken door energiezuinig te werken en nieuwe technologie te ontwikkelen en toe te passen. Daarnaast maken we producten voor consumenten en klanten die hen helpen hun uitstoot te verminderen. 

Samen met andere partijen, zoals wetenschappers en bedrijven, werken we ook aan andere projecten om de uitstoot te verminderen. Een van deze projecten is Porthos, waarbij er grote hoeveelheden CO2 ondergronds worden opgeslagen. Het zou nog beter zijn als we de CO2 kunnen hergebruiken; we bekijken mogelijkheden via nieuwe technologieen. 

Ook onderzoeken we manieren om bijvoorbeeld plastic te recyclen voor hergebruik. In december 2022, startten we onze eerste recycling fabriek in Baytown, Texas. Rotterdam is een potentieel volgend project. We werken samen met de overheid, de industrie en gemeenschappen om de inzameling en sortering van plastic afval op te schalen, wat de recyclingpercentages zal verbeteren en onze klanten over de hele wereld zal helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

H-vision past ook volledig binnen deze ambitie; we beoordelen of raffinaderijbrandstofgas gebruikt kan worden om waterstof te produceren en of deze waterstof mogelijk energie kan leveren voor industriële warmte, electriciteit, huisvesting en transport. Dat alles terwijl de CO2 uitstoot in de haven van Rotterdam significant wordt verminderd.

Zo werken we mee aan de energietransitie, terwijl we de producten blijven maken die iedereen nodig heeft.'

www.exxonmobil.com
Roel Ebus

Ruud de Jongh

Vice President Gas & Hydrogen Partnership Shell Nederland

“De Nederlanse industrie werkt hard om de CO2-uitstoot te reduceren en bij te dragen aan de doelen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Waterstof speelt hierbij een belangrijke rol doordat het in veel processen fossiele brandstoffen kan vervangen. Op korte termijn is er helaas onvoldoende hernieuwbare stroom om op grote schaal groene waterstof te produceren. Om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot in de tussentijd al significant vermindert, wil Shell in H-vision samen met partners aan de slag om blauwe waterstof te produceren. Dit zal grotendeels op basis van de restgassen van raffinaderijen gebeuren, waarbij de CO2 uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen. Naast significante kortere emissiereductie worden talloze fabrieken, de infrastructuur en de markt alvast ingericht voor een overgang naar grootschalig waterstofgebruik dat uiteindelijk helemaal groen moet zijn. Zo gaan we sneller richting een industrie en maatschappij met een netto-nul uitstoot.”

www.shell.nl

Ruud de Jongh


Frits Eulderink

COO Vopak

“Storing vital products with care". Daar staat Vopak voor, en dat doen we al 400 jaar. Waterstof wordt een vitaal product voor onze samenleving. En Rotterdam belooft een belangrijke internationale ‘hub’ te worden, waar waterstof wordt geproduceerd, gebruikt, verhandeld, geïmporteerd en geëxporteerd voor de Duitse industrie. Het is urgent te handelen voor het klimaat. waterstof uit restgassen hebben een sleutelrol om de waterstofeconomie een vroege start te geven. Daarom zijn wij vastbesloten om infrastructuur te ontwikkelen voor zowel de import en distributie van groene waterstof, als ook voor de producenten en gebruikers van de waterstof van H-vision. Wij genieten van de uitdaging om verschillende bedrijven op dezelfde infrastructuur aan te sluiten, elk bedrijf met zijn eigen vereisten. Onze beloning is onze klanten te kunnen helpen om hun duurzaamheids- en klimaatdoelen te bereiken, en onderdeel te worden van de waardeketens van de toekomst”

www.vopak.com

Frits Eulderink


Bas Janssen

Directeur Deltalinqs

'In de nieuwe fase van H-vision zetten de partners de samenwerking voort als een gezamenlijk communicatie- en belangenplatform voor H-vision als decarbonisatie concept. Hierin blijft Deltalinqs de verbindende factor tussen de partners, blijven wij waar nodig verdere samenwerking stimuleren en zullen wij waar mogelijk relevant nieuws delen met onze achterban; de bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat H-vision een levensvatbare route naar snelle COreductie is en daarmee ook een grote stap in het halen van de klimaatdoelstellingen.' 

www.deltalinqs.nl

Bas Janssen


Allard Castelein

CEO Port of Rotterdam

“De waterstof van H-vision biedt de industrie in Rotterdam een snelle en sustantiële optie om CO2-emissies terug te brengen. Dat is belangrijk voor de industrie, maar ook voor Nederland. De haven van Rotterdam is met direct en indirect 565.000 banen een belangrijke werkgever in ons land en draagt voor ruim 8% bij aan de economie. We staan voor de opdracht om klimaatverandering tegen te gaan, de welvaart op peil te houden en Nederland niet uit de internationale markt te prijzen. H-vision draagt voor die vraagstukken een belangrijke oplossing aan.”

www.portofrotterdam.com

Allard Castelein


Floris Mackor

Managing Director Air Liquide Industrie BV 

“Het is de ambitie van Air Liquide om toonaangevend te zijn in verduurzaming en productie van industriële gassen en hiermee bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Eind november 2018 maakte Air Liquide de ambitie en doelen voor 2025 bekend. Met een global benadering neemt de groep actieve maatregelen om met duurzame, koolstofarme oplossingen de klimaatdoelen te realiseren. De deelname aan het project H-vision sluit hier naadloos op aan.”

www.airliquide.com

Floris Mackor