Opinie


Feikje Wittermans

Business Development Manager New Energies Vopak

1. Wat is jouw connectie met het project H-vision?

In de werkgroep infrastructuur ontwikkelen we de pijpleidingen die tussen de verschillende productie-units en de gebruikers nodig zijn. Ik leid deze werkgroep, waarin we aan drie type leidingen werken. Er zijn leidingen nodig om het raffinagerestgas van de drie raffinaderijen naar de waterstoffabrieken te transporteren. Andere leidingen moeten de waterstof vanuit de waterstoffabrieken naar de afnemers binnen het havengebied transporteren. Ten slotte moeten leidingen de afgevangen CO2 vanuit de waterstoffabrieken transporteren naar de Porthos-leiding, zodat de CO2 uiteindelijk in lege gasvelden onder zee kan worden opgeslagen. Daarnaast kijken we ook nog naar de aansluiting van H-vision-leidingen op andere leidingen, zowel op locatie bij de gebruikers zelf als bijvoorbeeld met de waterstof-backbone die Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam gepland hebben.

Als deelnemers aan die werkgroep (Gasunie, het Havenbedrijf en Vopak) hebben we drie stappen gezet. Ten eerste hebben we de benodigde diameters bepaald van alle leidingen op basis van verwachte volumes, samenstelling en druk. Met deze diameter gegevens hebben we gekeken welke lastige situaties zich voordoen in het beoogde tracé tussen de waterstoffabrieken en de afnemers. Denk hierbij aan scherpe bochten, havenbekkens waar we onderdoor moeten en wegen die gekruist moeten worden. Ten derde is het behoorlijk druk in de leidingenstraat langs het H-vision-tracé, er liggen daar al heel veel verschillende leidingen. Daardoor is er soms niet genoeg ruimte voor nóg een paar grote leidingen in de leidingenstraat en moeten we naar alternatieve routes kijken. Op grond van deze drie stappen hebben we de eerste kostenramingen voor de infrastructuur van H-vision gemaakt.

2. Wat is je ultieme ambitie voor dit project?

Ik ben een fan van H-vision omdat ik erin geloof dat dit de eerste stap is naar een grootschalige decarbonisatie tegen acceptabele maatschappelijke kosten. Ook geloof ik dat voorzieningszekerheid van waterstof van groot belang is om bedrijven zover te krijgen om de overstap naar waterstof te maken. Die voorzieningszekerheid hangt niet alleen samen met voldoende productie en regelmatige aanvoer van waterstof, maar nadrukkelijk ook met het transportsysteem. Als de transportleidingen niet beschikbaar zijn of ontoereikend, kun je ook niets produceren. Met goede infrastructuur kan je de zekerheid voor waterstofproducenten en -gebruikers vergroten, en hopelijk ook andere toekomstige gebruikers bedienen binnen en buiten H-vision. Want dat is mijn ultieme ambitie: dat H-vision bijdraagt aan de totstandkoming van het bredere waterstofsysteem in de haven van Rotterdam en daarbuiten.

3. Wat hoop je nog meer met Vopak te bereiken?

Als Vopak kijken we naar innovatieve oplossingen voor opslag en transport van de producten van de toekomst, naast waterstof ook CO2 en duurzame chemicaliën. Daarnaast denken we te kunnen bijdragen aan een stabiele elektriciteitsvoorziening door opslagtanks als batterijen in te zetten - zogenoemde flow batterijen. Want in een energiesysteem dat steeds meer gebaseerd is op groene elektriciteit, heb je grote pieken en dalen in het elektriciteitsaanbod, en die lopen niet synchroon met de schommelingen in de vraag. Met opslag in flow batterijen kan je zorgen dat het aanbod wel aansluit op de vraag. Daarvoor heb je twee tanks nodig met elk een verschillende vloeistof, en een membraan ertussen. Die twee tanks zijn de positieve en negatieve pool van de batterij. Door groene elektriciteit in vloeistof op te slaan, kan je elektriciteit voor een half etmaal of langer goedkoop opslaan. Meer en langer dan in lithium batterijen. Dit moet overmatige verzwaring van de elektriciteitsnetten helpen voorkomen. Wij onderzoeken nu de mogelijkheden samen met innovatieve partijen. Ik zou er trots op zijn als we ook op dit terrein een bijdragen kunnen leveren!

Feikje Wittermans


coby-groen-verloop.jpg
Coby van der Linde
Instutuut Clingendael - Director Energy Program

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van een waterstofeconomie?

Het ontwikkelen van een waterstofeconomie is essentieel om de klimaatdoelen te realiseren. Dat lukt niet zomaar. We moeten hiervoor hele nieuwe waardeketens ontwikkelen en de ontwikkeling van de nieuwe systemen is zeer kostbaar.. Lees meer...

bianca-groen-verloop.jpg
Bianca Boverhoff
H-vision - Projectleider Stakeholder Engagement

Wat is het belang van stakeholder engagement?

Stakeholder engagement is een proactieve aanpak gebaseerd op oprechte interesse in de belangen van alle stakeholders inclusief de eigen belangen. Het zorgt voor een vroege, proactieve en constructieve dialoog met relevante stakeholders.  Lees meer...