Opinie

Elke week stellen wij drie vragen aan vertegenwoordigers vanuit de participanten, vertegenwoordigers vanuit de politiek en vertegenwoordigers uit de rest van het stakeholderveld. Zij geven hun visie op de toekomst, op de energietransitie en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof. Informerend en inspirerend!


Mathijs Groenewegen

Business Development Engineer bp Nederland 

1. Waarom heb je, als veelbelovend ingenieur, voor een baan bij bp gekozen?

De belangrijkste reden dat ik voor deze baan heb gekozen is de bedrijfscultuur van bp en de mensen die er werken. Er bestaat over dit soort multinationals vaak de perceptie dat dit logge, hiërarchische organisaties zijn en dat nieuwe medewerkers vanaf hun eerste dag in een hokje of in een vast ontwikkeltraject geplaatst worden. Bij bp is dat anders. Het voelt meer als een familiebedrijf dan het grijze pakken bedrijf zoals het wel eens afgeschilderd wordt. De tweede reden waarom ik voor bp gekozen heb, heeft te maken met de enorme uitdaging waar bp en ook de andere bedrijven in de branche voor staan. Op het moment dat ik de keuze maakte, stond bp aan de vooravond van een enorme verandering. Ik was op zoek naar een positie waarbij ik deel kon uitmaken van deze verandering om aan een groene weg te timmeren.

2. Je bent betrokken bij bp’s groene en blauwe waterstof projecten. Deze projecten zijn cruciaal voor bp’s Rotterdamse raffinaderij. Waar zit je grootste zorg?

Ik werk als Business Development Engineer bij de bp raffinaderij in Rotterdam. Bij Business Development zijn we verantwoordelijk voor de lange termijn strategie en daarnaast kijkt ons team als eerste naar de nieuwe projecten en projectvoorstellen. Binnen het strategiewerk valt ook het reduceren van de CO2- emissies en onze waterstofprojecten, zowel blauw als groen. Mijn persoonlijke drijfveer is het verzinnen van slimme technologieën en commercieel interessante oplossingen waarmee we deze vooralsnog dure projecten rendabel kunnen maken. Daarmee wil ik eraan bijdragen dat bedrijven zoals bp ook echt kunnen veranderen en kunnen overgaan tot een investeringsbeslissing in Rotterdam.Mijn grootste zorg is dat we niet bereid zijn om gebruik te maken van alle mogelijkheden die we hebben. Deze zorg heb ik zowel intern binnen bp, als voor heel Nederland. We hebben in ons land zo veel mogelijkheden om een nieuw en schoon energiesysteem te bouwen, om een eerlijke en sociale samenleving te creëren en daarbij ook nog onze welvaart te behouden. Helaas is er nu nog niet één perfecte oplossing die dit allemaal in één keer voor ons realiseert. We moeten daarom met elkaar leren accepteren dat tien goede oplossingen nu, beter zijn dan de verwachting van één perfecte oplossing in de toekomst. Dat vergt moed en daadkracht. Ik ben van mening dat degene die zegt dat de perfecte oplossing wel bestaat, ons daar eerder van weg stuurt dan er naartoe.

3. Welk advies geef jij de nieuwe minister van EZK?

Dit veronderstelt dat ik ook maar enig idee heb wat het betekent om minister van EZK te zijn. Als ik er even over nadenk, denk ik dat mijn advies zou zijn om een bordje op te hangen bij de ingang van het ministerie met de tekst: ‘Laat uw heilige huisjes buiten de deur’.

Aan heilige huisjes en dogma’s hebben we namelijk helemaal niets binnen het klimaatbeleid. We zijn een cruciaal decennium ingegaan voor zowel het klimaatbeleid als de energietransitie. Dan moet alles bespreekbaar zijn. Daarnaast is het verleidelijk om beleid te maken op basis dogma’s met bijpassende beelden en oneliners. Die klinken heel sterk maar ondermijnen uiteindelijk vooral het draagvlak voor verandering.

Mathijs Groenewegen

Dit is bij uitstek het geval voor waterstof. We moeten vol inzetten op groen en dat doen we ook, maar dat maakt de rol van blauwe waterstof niet minder belangrijk. Neem H-vision: met 3 MT reductie is ons project nu bij uitstek het belangrijkste CO2-reductie project van Rotterdam.

Groene waterstof heeft een andere rol. Het creëert een nieuwe, schone waterketen en het balanceert een toekomstig energiesysteem. Op grote schaal CO2 reduceren doet het nu helaas (nog) niet.

- Weekblad EW - Waarom Nederland vol voor waterstof moet gaan.