Cijfers

De H-vision partners zijn ambitieus. Zij willen met H-vision snel grote hoeveelheden CO2  reduceren. Hoeveel dat precies is en hoe deze getallen zich verhouden tot het grote geheel vind je op deze pagina.

Doelstelling Klimaatakkoord Rotterdam

Binnen vier jaar een trendbreuk realiseren. De CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent reduceren ten opzichte van 1990.

Maar de ambitie is groter. In 2050 wil Rotterdam CO2  neutraal zijn. 

In cijfers 2017-2030:

Uitstoot 2017 31,2 megaton CO2 
Uitstoot 2030 11,8 megaton CO2 

Een besparing van bijna 20 megaton CO2 per jaar

 

Bron: rotterdamsklimaatakkoord.nl

Trendbreuk.svg

De industrie kan met
H-vision de uitstoot jaarlijks met 2,7 miljoen ton verminderen
in 2032
Home

Schaalgrootte H-vision in CO2-reductie

De landelijke industrie heeft zich gecommitteerd om voor 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 14,3 megaton te verminderen.

H-vision kan hieraan bijna 20% leveren na 2032.

2027 een jaarlijkse CO2 reductie van 1.3 miljoen ton
2032 een jaarlijkse CO2 reductie van 2.7 miljoen ton

Aandeel H-vision minder hoog.svg

 

Voor de drie Rotterdamse raffinaderijen betekent dit een aanvulling op al bestaande reductieplannen.  2,7 miljoen ton komt overeen met ongeveer 40% van hun huidige CO2 uitstoot.

De koolstofarme waterstof van H-vision is voor 90% afkomstig uit restgassen, aangevuld met een klein deel aardgas
alice-2-kader-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Program Director Climate Program

Wat is de ambitie van H-vision?

'Samen een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelen door de CO2 uitstoot van de industrie fors terug te brengen, dat is onze ambitie!'

De eerste H-vision
waterstoffabriek
kan in 2027
operationeel zijn
Home

Planning

H-vision voorziet in de bouw van twee waterstoffabrieken:

Fabriek 1 in 2027
Fabriek 2 in 2032

Fabriek 1 -   750 megawatt koolstofarme waterstof 
Fabriek 2 - 1500 megawatt koolstofarme waterstof 


Megawat per fabriek.svg

 

Zo draagt H-vision voor ongeveer 20% bij aan de reductie die de industrie landelijk volgens het Nederlands Klimaatakkoord vóór 2030 moet reduceren
Home

H-vision waterstof

De koolstofarme waterstof van H-vision voor 90% is afkomstig uit restgassen, aangevuld met een klein deel aardgas.90% restgassen.svg