Cijfers

Met het concept van H-vision kan de industrie snel grote hoeveelheden CO2  reduceren. Hoeveel dat precies is en hoe deze getallen zich verhouden tot het grote geheel vind je op deze pagina.

Doelstelling Klimaatakkoord Rotterdam

Binnen vier jaar een trendbreuk realiseren. De CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent reduceren ten opzichte van 1990.

Maar de ambitie is groter. In 2050 wil Rotterdam CO2  neutraal zijn. 

In cijfers 2017-2030:

Uitstoot 2017 31,2 megaton CO2 
Uitstoot 2030 11,8 megaton CO2 

Een besparing van bijna 20 megaton CO2 per jaar

 

Bron: rotterdamsklimaatakkoord.nl

Trendbreuk.svg

De industrie kan met
H-vision de uitstoot jaarlijks met 2,7 miljoen ton verminderen
in 2032
Home

Schaalgrootte H-vision in CO2-reductie

De landelijke industrie heeft zich gecommitteerd om voor 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 14,3 megaton te verminderen.

H-vision kan hieraan bijna 20% leveren na 2032.

2027 een jaarlijkse CO2 reductie van 1.3 miljoen ton
2032 een jaarlijkse CO2 reductie van 2.7 miljoen ton

Aandeel H-vision minder hoog.svg

 

Voor de drie Rotterdamse raffinaderijen betekent dit een aanvulling op al bestaande reductieplannen.  2,7 miljoen ton komt overeen met ongeveer 40% van hun huidige CO2 uitstoot.

230913-Deltalinqs_portret_Mirjam_lems_DSA0938-Edit.jpg
Simone van Tongeren
Deltalinqs - Projectleider

Wat is de ambitie van H-vision?

'Een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelen door de CO2 uitstoot van de industrie fors terug te brengen, dat is de ambitie van het concept H-vision!'

Zo draagt het concept van H-vision voor ongeveer 20% bij aan de reductie die de industrie landelijk volgens het Nederlands Klimaatakkoord vóór 2030 moet reduceren
Home

H-vision waterstof

De koolstofarme waterstof van H-vision voor 90% is afkomstig uit restgassen, aangevuld met een klein deel aardgas.90% restgassen.svg

De koolstofarme waterstof van H-vision is voor 90% afkomstig uit restgassen, aangevuld met een klein deel aardgas