Opinie

Elke week stellen wij drie vragen aan vertegenwoordigers vanuit de participanten, vertegenwoordigers vanuit de politiek en vertegenwoordigers uit de rest van het stakeholderveld. Zij geven hun visie op de toekomst, op de energietransitie en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof. Informerend en inspirerend!


Elvie Kromwijk 

Projectleider Circulair Deltalinqs  Climate Program

1. Je hebt je de afgelopen jaren op verschillende manieren ingezet voor een betere wereld, zowel zakelijk als privé. Kun je daar iets over vertellen?

Al zo lang ik mij kan herinneren ben ik graag buiten. Als klein meisje zat ik het liefst in het kippenhok, later op een paardenrug en inmiddels zit ik het liefst op de racefiets of loop ik door de bergen. Het was voor niemand onverwacht dat ik voor de studie Future Planet Studies koos, een interdisciplinaire studie over duurzaamheid. Ik ben enorm blij met alle aandacht voor de duurzame transitie de laatste jaren en tegelijkertijd zie ik ook dat er nog veel moet gebeuren voor we er écht zijn. Professioneel gezien heb ik als consultant aan de aardgasvrije transitie in de gebouwde omgeving gewerkt, in diverse functies bij een zonnepanelen verkoop- en installatiebedrijf gewerkt en mij als zzp’er ingezet voor diverse startups, waaronder de Rotterdamse startup rotterzwam. Voor mijn werk vind ik het belangrijk dat ik geloof in wat ik doe en dat het bijdraagt aan een mooiere, eerlijkere en groenere wereld. Daarom ben ik ook enorm blij dat ik nu binnen het Deltalinqs Climate Program als projectleider mét de bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie aan de grondstoffentransitie mag werken. Juist hier kunnen we echt impact maken. Ook in mijn vrije tijd is duurzaamheid een thema. Mijn vriend en ik hebben samen een volledig zelfvoorzienend tiny house gebouwd, waar we sinds twee jaar in wonen. We zuiveren regenwater tot drinkwater, krijgen stroom van de zon en hebben een compost toilet. Samen met mijn buren in tiny house dorp ‘het pionierskwartier’ organiseer ik van alles en nog wat om met elkaar op een mooie manier te leven en de mensen om ons heen te inspireren. Denk aan wormencompost, bijenhotels bouwen, groente verbouwen voor de buurt, creatieve uitingen, rondleidingen en workshops.

2. Hoe blijf je gemotiveerd?

Dat gaat bij mij met vallen en opstaan. Tijdens mijn studie keken we naar grote ecologische thema’s als energie, water, voedsel en biodiversiteit. Het maakte mij niet altijd even vrolijk om hier veel over te leren en vooral niet om allerlei toekomstige ecologische rampen als resultaat aan te treffen in mijn simulaties. Gedreven door een gevoel van noodzaak had ik in mijn eerste baan een totaal onrealistische verwachting van het tempo waarop we de wereld duurzamer konden maken. Dat was, en is soms nog steeds, frustrerend. Ik realiseerde mij toen dat ik mijn doelen veel te groot maakte. Met alleen maar doelen op macroniveau, krijg je snel het gevoel dat er niks lukt en dat is frustrerend. Ik heb toen een wedstrijd georganiseerd tussen verschillende bedrijven, waarbij medewerkers dagelijks punten konden verdienen voor het behalen van microdoelen. Denk aan vegetarisch eten of een glimlach op het gezicht van een vreemde toveren. Deze wedstrijd is, onder de naam ‘MicroBattle’, nog een paar jaar opnieuw georganiseerd. Het blijkt voor veel mensen goed te werken om naast grote doelen ook kleinere, haalbare doelen te stellen. Voor mij persoonlijk werkt de combinatie van tastbare kleinschalige handelingen in mijn tiny house-dorp goed als afwisseling met de langere termijn projecten in de Rotterdamse haven en industrie.

 
Elvie Kromwijk
3. Wat zie jij op dit moment als grote successen in de Rotterdamse Haven als het gaat om de energietransitie?

Als projectleider circulair heb ik het natuurlijk liever over de energie- én grondstoffentransitie ☺. Ik zie het als een enorm groot succes dat de energie- en grondstoffentransitie een prominent thema is voor alle bedrijven in het gebied. Zeker als je naar de energietransitie kijkt, dan ligt daar een heel concreet plan voor het gebied met daaraan gekoppelde projecten. Het geeft veel energie om te zien hoe bedrijven die klassiek gezien elkaars concurrent zijn, samenwerken om klimaatimpact te realiseren. Natuurlijk ben ik enorm trots op projecten als H-vision en Porthos. En ook studies naar de toekomstige energie-infrastructuur, die hopelijk snel zullen leiden tot realisatie van deze infrastructuur, zijn fantastisch. Hoewel er dus heel veel gebeurt op energievlak waar ik enorm blij mee ben, zit mijn grootste trots toch in de grondstoffentransitie.Want ook aan de grondstoffentransitie wordt op steeds meer plekken gewerkt. Het is niet altijd even eenvoudig, omdat circulaire projecten zoals bijvoorbeeld chemische recycling van plastic soms een negatief effect hebben op energie-reductiedoelen en stikstofdoelen. Ook zijn er nog stappen te zetten in het wegnemen van belemmerende wetgeving en het creëren van juiste incentives. Gelukkig wachten veel bedrijven hier niet op en zijn er al diverse projecten in ontwikkeling. Denk aan recycling van windmolens en diverse soorten plastics. Of juist aan het vervangen van primaire grondstoffen door alternatieve grondstoffen vanuit de groene chemie of reststromen, zoals het Waste2Chemicals project.