Opinie


Harro van de Rhee

EMEA CO2 Reduction Strategy Executive ExxonMobil

1. Hoe past H-vision in het grotere plaatje van ExxonMobil?

Onze recente investeringen laten zien dat we Nederland en Rotterdam in het bijzonder - nog steeds zien als een veelbelovende locatie voor de toekomst. Daarvoor is wel voor de lange-termijn een betrouwbaar investerings- en beleidskader nodig. Wij blijven verduurzamen, vernieuwen én bouwen aan onze fabrieken hier waardoor ze concurrend blijven en bij de meest energie efficiente in Europa horen. De grote hoeveelheid aan verschillende chemische bedrijven en opslag maakt Rotterdam een aantrekkelijke haven die veel samenwerkings- mogelijkheden biedt voor de petrochemische industrie.

De samenleving wil graag haar welvaart en producten behouden, maar wel met respect voor het milieu en passend in huidige klimaatambities. Onze fabrieken zijn daarbij onderdeel van de oplossing en van de toekomst – juist en ook tijdens de wereldwijde energietransitie – door in innovatie en nieuwe technologie te investeren. En door samen te werken met onze omgeving hier in Rotterdam: met onze deelname in projecten als H-vision en Porthos (CO2-opvang en -opslag) nemen we een volgende stap naar het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kunnen we onze restwarmte leveren voor verwarming van huizen en onderzoeken we de mogelijkheden van andere feedstock (biofuels), plastic recycling, etc. ExxonMobil is van plan nog lang aanwezig te zijn in de Rotterdamse haven.

2. Hoe kijk je aan tegen het Rotterdamse waterstofbeleid?

H-vision staat genoemd in het Rotterdams Klimaatakkoord en Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is positief. De gemeente kiest ervoor om zich, met de Rotterdamse haven als motor, te profileren als koploper in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Ze zijn ervan overtuigd dat waterstof een grote en belangrijke rol zal gaan spelen in de energietransitie, met zowel een positief effect op de vergroening in het Haven Industriële Cluster als op de werkgelegenheid en de economische vooruitgang in de gemeente. Het kan ingezet worden als grondstof, brandstof en energiedrager. Schone elektriciteit is echter niet altijd direct beschikbaar of niet toereikend. In die situaties kan waterstof een aanvullende rol spelen in een duurzame energievoorziening. Echter, de gemeenteraad moet er nog van overtuigd worden dat blauwe waterstof kan en moet bestaan naast groene waterstof. H-vision en blauwe waterstof biedt het de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen en tegelijkertijd de weg te effenen voor grootschalige integratie van groene waterstof.

3. Welk moment in de nabije toekomst is belangrijk en waarom?

De verkiezingen. Het hele politieke landschap in Nederland kan weer veranderen, waardoor de onzekerheid om te investeren toeneemt. De onlangs gepubliceerde waterstofvisie van het kabinet bevestigt de rol van H-vision om 'op korte termijn bij te dragen aan CO2-reductie'. In dit visiedocument staat duidelijk dat 'blauwe waterstof de weg effent voor grootschalige integratie van groene waterstof'.

Het is voor de industrie belangrijk dat die visie blijft onder een nieuw kabinet en dat er vervolgenssubsidies ter beschikking komen om dit soort innovatieve projecten te ondersteunen.De industrie zal veel moeten investeren, maar een deel van die investeringen zijn niet rendabel en daarrvoor zijn subsidies van de EU of de Nederlandse overheid noodzakelijk.

Harro van de Rhee


bianca-groen-verloop.jpg
Bianca Boverhoff
H-vision - Projectleider Stakeholder Engagement

Wat is het belang van stakeholder engagement?

Stakeholder engagement is een proactieve aanpak gebaseerd op oprechte interesse in de belangen van alle stakeholders inclusief de eigen belangen. Het zorgt voor een vroege, proactieve en constructieve dialoog met relevante stakeholders. Lees meer...

feike-groen-verloop.jpg
Feikje Wittermans
Vopak - BD Manager New Energies

Wat is jouw connectie met het project
H-vision?

In de werkgroep infrastructuur ontwikkelen we de pijpleidingen die tussen de verschillende productie-units en de gebruikers nodig zijn. Ik leid deze werkgroep, waarin we aan drie type leidingen werken.  Lees meer...