Opinie


Alice Krekt

Programma Directeur Deltalinqs Climate Program

1. Waarom is H-vision zo belangrijk voor de industrie in de Port of Rotterdam?

De industrie moet de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn fors terugbrengen. De waterstof van H-vision biedt een uitstekende oplossing voor een snelle en aanzienlijke CO2-reductie. Een steun in de rug van de klimaatdoelen. H-vision werkt hiervoor met een uniek procedé. De waterstof wordt gemaakt uit voornamelijk restgassen uit de industrie. Daarmee kan H-vision de grote volumes waterstof aan die de industrie nodig heeft voor het maken van producten en het maken van elektriciteit.

2. Hoe draagt het project bij aan de uitdagende doelen van het Rotterdams Klimaat Akkoord?

Het Rotterdams Klimaat Akkoord wil binnen vier jaar een trendbreuk realiseren in de CO2-uitstoot: van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling. Waterstof speelt hierbij een essentiële rol. Het project H-vision heeft de mogelijkheid een wereldwijde showcase te worden voor Rotterdam. De uitdaging is de belangen van de samenwerkende partijen en de overheid samen te brengen. Technisch lijkt het eenvoudig, maar door de samenhang van de elementen: waterstof fabrieken, infrastructuur voor raffinaderijgas, het circulaire karakter en de voorlopersrol in de toepassing van waterstof, is dit project complex en zeer innovatief. Met het realiseren van het plan verstevigen we de Nederlandse economie en verduurzamen we substantieel. Daarmee is Rotterdam beter voorbereid op de door haar geambieerde positie als waterstofhub.

3. Wat zie jij als het grootste succes van het project tot nu toe?

We hebben zo’n grote groep partijen hebben verenigd in dit project. Zij geven hun steun en brengen kennis en expertise in. Een kleinere groep partners is investeringsbereid. We werken aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen en doen dit over de hekken van onze bedrijven heen. Ook kan H-vision inmiddels rekenen op brede steun, van het kabinet, gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Europese Commissie en verschillende kennisinstituten. Tot dusver blijft de regelgeving echter achter, omdat er nog geen ondersteuning bestaat voor CO2-arme waterstof in de vorm van brandstof. Dat is een lacune in de beschikbare beleidsinstrumenten. Hierover moet snel duidelijkheid komen.

Alice Krekt                                                         foto Marc Nolte


coby-groen-verloop.jpg
Coby van der Linde
Instutuut Clingendael - Director Energy Program

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van een waterstofeconomie?

Het ontwikkelen van een waterstofeconomie is essentieel om de klimaatdoelen te realiseren. Dat lukt niet zomaar. We moeten hiervoor hele nieuwe waardeketens ontwikkelen en de ontwikkeling van de nieuwe systemen is zeer kostbaar.
Lees meer...

groen-verloop-emilio.jpg
Emilio Marin
BP - Managing Director BP Refinery Rotterdam

Staat groene energie niet haaks op de fossiele industrie als een raffinaderij?

Oh nee, totaal niet. In de afgelopen jaren heeft onze industrie al aangetoond projecten uit te voeren die het energieverbruik verminderen en ook de uitstoot reduceren. De focus ligt, naast veiligheid, meer dan ooit op het vernieuwen van ons energiesysteem voor mens en planeet.  Lees meer...