Opinie

 


Corné Boot

Head of Government Affairs BP Nederland en lid van de werkgroep Communicatie & Stakeholder Engagement van H-vision

In het AD van 10 maart 2021 is een opiniestuk verschenen van Henri Bontenbal, Kandidaat #17 op de lijst voor de Tweede Kamer voor het CDA en Sven de Langen, Wethouder Zorg, Volksgezondheid, Ouderen en Sport van de Gemeente Rotterdam. De titel:

'Haven Rotterdam moet de duurzaamste worden.
De Rotterdamse haven moet de waterstofhub van Europa worden. En de duurzaamste van de wereld. Er is een ondernemende overheid met durf voor nodig'.

Hoe past H-vision binnen deze visie? Wij vroegen het aan Corné Boot, Head of Government Affairs bij BP Nederland en lid van de werkgroep Communicatie & Stakeholder Engagement van H-vision.

1. Hoe past H-vision in deze visie?

H-vision past perfect binnen deze visie. Binnen H-vision werken verschillende partijen al een aantal jaren samen aan een concreet plan om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen van de industrie. De oplossing is innovatief en realistisch. Het idee is om de koolstofatomen uit de eigen raffinaderijgassen te halen.  De hoge temperatuur raffinageprocessen worden dan gevoed met waterstof en niet meer met fossiele gassen. Op deze manier zorgen we voor een snelle, kosteneffectieve en aanzienlijke CO2 reductie. Wat helpt is dat de grootste raffinaderijen van Europa in Rotterdam voldoende schaal hebben om H-Vision tot een succes te maken.

2. Hoe ziet de planning van H-vision eruit en wat betekent dit voor het realiseren van de klimaatdoelen?

Ons plan ligt klaar. De planning hangt af van de steun vanuit de overheid. De Nederlandse industrie staat voor een flinke opgave, 20megaton CO2 reduceren in 9 jaar tijd is een ongekende opgave. Technieken als elektrificatie of het ontwikkelen van groene waterstof dragen helaas onvoldoende bij aan de reductie voor de streefdatum 2030. Soms ontbreekt de techniek, vaak de kabels of de groene stroom. We zullen het daarom echt voor een flink deel moeten hebben van CCS en blauwe waterstof. Inmiddels laten de doorrekeningen van PBL van de verkiezingsprogramma's dat ook zien.

3. Wat is jouw advies aan een nieuw kabinet?

Als het kabinet voor 2030 de huidige of een aangescherpte CO2 reductie opgave in de industrie echt tot stand wil brengen is het zaak snel duidelijkheid te geven over een aantal onderwerpen. Vanzelfsprekend over de benodigde steun vanuit de overheid, maar ook duidelijkheid over de wetgeving en de infrastructuur. Alleen zo kunnen bedrijven investeren in blauwe en groene waterstof, elektrificatie en verdere energie-efficiency.

Corné Boot