Nederland heeft in vergelijking met andere EU-landen een aanzienlijke industrie opgebouwd. Rotterdam vervult een belangrijke internationale schakelfunctie. De omvang van de industrie betekent ook een substantiële CO2-reductie om de nationale en Europese klimaatdoelstellingen te halen. De industrie heeft al stappen gezet naar een nieuwe energievoorziening, maar nog niet genoeg. Er worden nieuwe oplossingen ontwikkeld om de industrie CO2-vrij te maken.

Op 10 mei zullen we in de sessie 'Low-carbon hydrogen for hard to abate industries' ingaan op routes om de industrie te helpen met duurzame oplossingen om hun moeilijk te verduurzamen processen van brandstof te voorzien. Het H-vision project voorziet in een van deze routes met een uniek concept om koolstofarme waterstof te produceren uit restgassen.

René Peters (TNO) zal de aftrap geven met een korte ‘setting the scene’ presentatie gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Alice Krekt (Deltalinqs) met Feikje Wittermans (Royal Vopak), Wouter Verbeek (Berenschot) en Marc Zwart (Shell) over haalbare routes en oplossingen om de industrie duurzaam te maken.


ONTMOET ONS IN ONZE BEURSSTAND; Wij nodigen u ook uit voor een bezoek aan de H-vision beursstand, nummer C22.

REGISTRATIE: meld u aan voor uw gratis toegangspas voor de sessie en bezoek aan onze stand.