Visie

Waterstof is één van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Wat is de visie van de partners van H-vision op waterstofoplossingen voor de industrie? Hoe zien zij de ontwikkeling, de planning en de introductie? In het kort…

Het Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius, met 1.5 graad als streefwaarde. Nederland vertaalde deze doelstelling in een reductie van broeikasgassen van 49% in 2030. De Europese Unie stelde aanvankelijk als doel minimaal 40% minder CO2 uitstoot in 2030, maar koerst nu af op een reductie van 55% ten opzichte van 1990. Dit is ambitieus maar noodzakelijk om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. Inspanningen zijn er op gericht dat CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, rond 2050 een basisfunctie heeft. 

We hebben haast

Overschakeling naar die CO2-vrije waterstof op industriële schaal duurt in onze visie nog enkele decennia. Tegelijkertijd is er haast. Er liggen belangrijke klimaatafspraken om de opwarming van de aarde tijdig tegen te gaan en het koolstofbudget in de atmosfeer is beperkt.

Forse CO2 reductie met blauwe waterstof

Een oplossing om een forse reductie van broeikasgassen voor 2030 te realiseren, is het gebruik van CO2-arme waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. 

Uitermate geschikt voor hoge temperaturen

Deze koolstofarme waterstof is uitermate geschikt in de rol van brandstof voor het opwekken van hoge temperaturen die de procesindustrie nodig heeft om producten te kunnen maken. Ook is het een sterke basis voor de constante en flexibele toevoer van energie in het energiesysteem. Hiermee wordt bedoeld het regelbaar vermogen voor zowel warmte als elektriciteit.


alice-2-kader-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Program Director Climate Program

Wat is de ambitie van H-vision?

'Samen een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelen door de CO2 uitstoot van de industrie fors terug te brengen, dat is onze ambitie!'

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening
Home

Weinig geschikte alternatieven

Er zijn weinig geschikte alternatieven voor deze waterstof. Om dergelijke hoge temperaturen op te wekken is elektrificatie ontoereikend. Daarnaast is er ook onvoldoende capaciteit van zonne- en windenergie beschikbaar. Ook zijn de opties voor regelbaar vermogen om elektriciteit op te wekken gering.

Blauw en groen naast elkaar ontwikkelen

Beide waterstoffen, blauw en groen, zullen op weg naar een nieuw duurzaam energiesysteem naast elkaar worden ontwikkeld en gebruikt. Gezien de zuiverheid van bijna 100% kan CO2-vrije waterstof in eerste instantie beter worden ingezet als grondstof in de chemie, voor mobiliteitstoepassingen en voor de productie van schone brandstoffen (ontzwaveling). 

Zonder blauwe waterstof klimaatdoelen industrie onhaalbaar 

Pas bij grote beschikbaarheden en overschot aan CO2-vrije waterstof kan worden overwogen om deze te verbranden voor warmte- en elektriciteitsopwekking.
Zonder de inzet van CO2-arme waterstof als brandstof in de industrie lijken de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.