Op 15 december heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes, een brief aan de kamer gestuurd met als onderwerp 'voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof'. Wij zijn heel blij dat een specifieke passage in deze brief ging over het project H-vision en onze ambitie om met blauwe waterstof snel grote hoeveelheden CO2 te reduceren.

‘Voor de ontwikkeling van blauwe waterstof is het project H-vision van belang, tevens worden er plannen in Den Helder uitgewerkt. Het project van H-Vision sluit goed aan bij de ontwikkeling van CO₂-infrastructuur (Porthos) in de Rotterdamse haven. Ik ben in gesprek met betrokken partijen om te zien op welke wijze de projecten gerealiseerd kunnen worden’.

De volledige brief aan de kamer kun je hier nalezen.