Meer groene investeringen, een effectieve CO2-beprijzing, een ondernemende overheid die niet bang is om fouten te maken, die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en voor nieuwe energie-infrastructuur zorgt. Dat zijn een paar van de bevindingen die voortkwamen uit de elfde editie van het congres Rotterdam Energy Port 2020.

Het congres vond onder grote belangstelling plaats en in uitdagende tijden, omdat er drie belangrijke akkoorden zijn met impact op de bedrijven in en rondom de Rotterdamse haven: een landelijk Klimaatakkoord, een Europese Greendeal en Rotterdamse klimaatdeals. Aan de ene kant wordt gesproken over de impact van COVID-19 op de energietransitie en de noodzaak om juist nu door te pakken. Aan de andere kant hebben veel bedrijven het zwaar en lijkt dit niet de tijd om extra te investeren.

Samenwerking over de keten heen
Bij de opening van het congres pleitte de directeur van De Nederlandse Bank Olaf Sleijpen voor effectievere beprijzing van CO2-uitstoot en voor meer groene investeringen. Die zijn volgens Sleijpen nu nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse en Europese economie in 2050 klimaatneutraal is.

Verder was in verschillende sessies veel aandacht voor samenwerken door de hele keten én over de keten heen, want dat maakt projecten haalbaar. Sprekers gaven een aantal voorbeelden van projecten waar dat goed werkt. Zoals ZES-packs, dat zijn verwisselbare batterijcontainers waarmee binnenvaartschippers elektrisch kunnen varen, in opdracht van bierbrouwer Heineken.

Ondernemende overheid nodig
Dat publiek-private samenwerkingen harder nodig zijn dan ooit, bleek ook uit de inspirerende slotcolumn van Henri Bontenbal waarin hij een appèl deed aan de overheid: om de nummer één klimaatneutrale en circulaire haven van de toekomst te worden, heeft de haven van Rotterdam naast ondernemende bedrijven ook een ondernemende overheid nodig! Zijn tekst is hier terug te lezen.

Coronaproof congres
Ook de vorm van het congres was anders dan anders. De elfde editie was door de opzet misschien wel een van de meest bijzondere. Het congres was volledig coronaproof: met een online streaming platform, een netwerkcarrousel, virtuele gesprekstafels en de mogelijkheid om te chatten met sprekers. Door online matchmakingmogelijkheden benaderde deze vorm een volwaardig congres.