De waterstofstrategie van de Europese Commissie is een belangrijke steun in de rug voor blauwe waterstof. In het strategiedocument van 8 juli 2020 wordt geconcludeerd dat blauwe waterstof – door de commissie aangeduid als koolstofarme waterstof - met name de industrie in staat stelt om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen.

Ook in de periode na 2030 zal blauwe waterstof een onmisbare bouwsteen zijn voor het realiseren van een klimaatneutrale economie in 2050. Investeringen in deze energiedrager ondersteunen ook het herstel van de economie in de EU.

Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, is verheugd dat de Europese Commissie de rol van blauwe waterstof onderstreept. “Dat is geheel in lijn met onze visie. Om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, moet je op korte termijn CO2 drastisch kunnen reduceren. Dat kan met blauwe waterstof aangezien we dit voor 2030 op industriële schaal kunnen produceren en inzetten. Partners in het H-vision project boeken vooruitgang met de ontwikkeling hiervan. Op deze wijze zetten we gezamenlijk belangrijke stappen voor de komst van een waterstofhub in Rotterdam.”

H-vision richt zich op de productie van blauwe waterstof, dat wordt gemaakt op basis van grote hoeveelheden raffinaderijgassen en aardgas. De CO2 die bij de productie vrijkomt, wordt meteen afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Blauwe waterstof kan dus koolstofarm worden ingezet, voor het opwekken van warmte in de procesindustrie of voor de productie van elektriciteit.

De Europese Commissie voorziet maatwerk ten aanzien van de voortgang met waterstof. Zo onderstreept het strategiedocument dat er specifiek beleid komt voor bepaalde regio’s en sectoren. Gezien de aanwezigheid van een omvangrijke industriecluster in combinatie met de strategische ligging kan dit in het voordeel van Nederland zijn.

De Europese Commissie maakte ook de oprichting van een Europese waterstofalliantie bekend die zich actief gaat inspannen voor de komst van een waterstofecosysteem door de Europese Unie. Hiermee zullen ook projecten financieel worden ondersteund.

“Dat is een positief signaal,” aldus Alice Krekt van Deltalinqs die het H-vision project coördineert. “De regelgeving voor ondersteuning van waterstofprojecten houdt nog geen gelijke tred met het belang dat aan onze koolstofarme waterstof wordt gehecht. Wij willen de productie van H-vision met name inzetten als brandstof voor de industrie, maar de huidige subsidieregeling voorziet daar nog niet in. Ik hoop dat we met deze ingezette koers ook in Nederland weer een stap in de goede richting zetten.”