Op donderdag 22 oktober nam minister Wiebes de plannen van de regionale industriële koplopers in ontvangst: "Ik ben onder de indruk van de plannen. Belangrijk, want we zijn erg afhankelijk van de bijdrage van de industrie aan de CO2-reductieopgave." Ook het haven- en industriecluster Rotterdam-Moerdijk presenteerde zijn plan.

In dit clusterplan presenteren de deelnemers hun verduurzamingsstappen en hun projecten en plannen voor de toekomst. Programmadirecteur Alice Krekt zei hierover in de aanbiedingsvideo: "De industrie in onze regio staat voor een enorme opgave; 10 megaton aan CO2-reductie in 2030. Alle oplossingen zijn nodig en die pakken we aan. Aan de klimaattafel werken we met alle partners aan projecten en in het versnellingshuis versnellen we deze projecten naar de uitvoering."

Verduurzaming in drie stappen

Het clusterplan gaat uit van verduurzaming in drie stappen. De eerste stap is het efficiënter inzetten van energie en het realiseren van de benodigde infrastructuur, bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie in te zetten om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen en door de benodigde infrastructuur voor afvang van CO2 te realiseren. In de tweede stap veranderen we het energiesysteem door fossiele bronnen te vervangen door duurzame energiebronnen zoals elektriciteit uit wind-op-zee en waterstof. De derde stap omvat vervanging van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld biomassa, biobrandstoffen en groene waterstof.

Verder geeft het plan inzicht in vier centrale waardeketens waarmee de verduurzaming gerealiseerd kan worden: waterstof, elektrificatie, restwarmte en circulair. Tenslotte is er aandacht voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie te doen slagen.

Video

Bekijk hier de video waarin de minister de plannen in ontvangst neemt en de voorzitters van de industrieclusters hun plannen presenteren.