Media


27-01-22

Rotterdam is nog geen koploper duurzaamheid

Een interview met wethouder Arno Bonte in het NRC: 'We staan nog maar aan het begin'

Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program en voorzitter van de Rotterdamse Klimaattafel Haven en Industrie:
“Het gaat inderdaad nog niet snel genoeg. Als industrie zijn we in Rotterdam verantwoordelijk voor 90% van de lokale CO2-uitstoot, dus hier moeten grote stappen worden gezet. Met de bedrijven, partners en stakeholders werken we daar hard aan, onder andere via de klimaattafel Haven en Industrie en het Deltalinqs Climate Program. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. De overschakeling naar voldoende CO2-vrije waterstof kost tijd. En we hebben haast, om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Om de 55%-CO2-reductie in 2030 te behalen is het opschalen van groene waterstof productie, import, opslag en het aanleggen van de energie-infrastructuur nodig. En bovendien het gebruik van CO2-arme waterstof, in de vorm van het project H-vision. We maken daarbij waterstof uit restgassen en een klein deel aardgas, met afvang van CO2. Zo benutten we een restproduct dat nu en in de toekomst in de industrie aanwezig is, maken er hoge temperatuurwarmte van voor chemische processen, en vermijden we 2,7 megaton CO2-uitstoot. Kijk, dat noem ik bouwen aan de toekomst en grote stappen zetten voor het klimaat! 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/27/rotterdam-is-nog-geen-koploper-duurzaamheid-a4083347

Wethouder Arno Bonte