Media


05-04-22

Sneller en grootschaliger actie nodig!

‘Er zijn genoeg oplossingen om te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt, maar die moeten dan wel onmiddellijk en grootschalig worden ingezet. Zo niet, dan raakt dat 1,5-gradendoel definitief uit het zicht.’
Dat staat in een nieuw rapport van het VN-klimaatpanel IPCC.

Gisteren kwam het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de VN uit. Met heftige conclusies en aanbevelingen. De sense of urgency is duidelijker dan ooit. Er is onmiddellijk meer actie nodig in de aanpak van klimaatverandering. Onze plannen liggen er en wij hebben alles in place om te kunnen starten. Het nieuwe rapport van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving geeft mogelijkheden. De uitkomsten van de komende gesprekken met overheid en stakeholders zijn bepalend voor de snelheid waarmee wij deze belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.

Want met H-vision kan de industrie voor 2030 daadwerkelijk snel en omvangrijk CO2 reduceren en daarmee bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Hiervoor werken elf partijen in het haven- en industriegebied van Rotterdam samen. Met als ambitieus en realistisch doel: 1,3 miljoen ton CO2 reductie ik 2027 en 2,4 miljoen ton in 2032.

https://lnkd.in/eJYVbnaM

Rapport IPCC 2022
11-02-2022

Minister Jetten wil niet meer horen dat het wel haalbaar en betaalbaar moet blijven

De nieuwe minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten wil niet meer horen dat het wel haalbaar en betaalbaar moet blijven. Dit zegt hij in een interview met NRC op 11 februari 2022. 

Minister Jetten wil niet meer horen dat het wel haalbaar en betaalbaar moet blijven
27-01-2022

Rotterdam is nog geen koploper duurzaamheid

Een interview met wethouder Arno Bonte in het NRC: 'We staan nog aan het begin'

Rotterdam is nog geen koploper duurzaamheid