De nieuwe minister van Klimaat en Energie Rob Jetten wil niet meer horen dat het wel haalbaar en betaalbaar moet blijven. Dit zegt hij in een interview met NRC op 11 februari 2022. 

‘Wat fijn dat de overheid regie neemt en vaart maakt met de uitvoering van het klimaatakkoord. Wij zijn enthousiast over de ambitie van de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en bespreken graag met hem hoe het industrie cluster Rotterdam-Moerdijk een centrale rol vervult in de verduurzaming van Nederland.’
Alice Krekt Programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en H-Vision

https://www.rijksoverheid.nl/regering/
bewindspersonen/rob-jetten

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie